Werkwijze

Werkwijze

Het intakegesprek 
Het eerste gesprek is een kennismakingsgesprek met een intake. Dit is een belangrijk gesprek, waarin jouw verhaal centraal staat. Wat is er gebeurd, waar loop je tegen aan en en wat heb jij nodig om weer van het leven te kunnen genieten. Samen gaan we op zoek naar een heldere hulpvraag en de doelen jij graag wilt behalen. Ook bespreken we de mogelijke werkwijze om je verder te helpen.

Het behandelplan
Vanuit het intakegesprek maak ik een behandelplan. Hierin staat wat de hulpvraag is, welke doelen we samen hebben opgesteld en hoe we hier aan gaan werken. Dit behandelplan stellen we vast en is de basis voor het verdere proces. 

De gesprekssessies
Na het akkoord op het behandelplan starten we met de gesprekssessies. Elke sessie duurt één uur. Ik werk tijdens de sessies met verschillende methodieken en kijk vooral naar wat bij jou past. Ook krijg je concrete opdrachten mee naar huis om aan te werken. Na elke vijfde sessie evalueren we of de doelen behaald zijn of aangepast moeten worden. Alle stappen worden in overleg met jou gedaan. In overleg met jou ronden we de behandeling af wanneer de doelen behaald zijn en je zelf aangeeft dat je nu verder stappen kunt zetten vanuit jouw plek in deze wereld.

 

Methodieken

Gestalt therapie: Wat je denkt en hoe jij je voelt heeft heel veel invloed op je lichaam. Het lichaam heeft je heel wat te vertellen! Je bent compleet mens, zowel in je lichaam, geest en ziel. Alleen zo kan jij in de ontmoeting en verbondenheid met de omgeving je ontwikkelen. Door zo compleet naar jezelf te kijken kan je beter ontdekken hoe het een op het ander reageert. Ik combineer dit meestal met verschillende technieken vanuit de sensori-motor- psychotherapie (bijv. lichaamshouding en ademhaling).

Rationeel Emotieve Therapie (RET): RET is een vorm van psychotherapie waarbij zowel het verstand als het gevoel een belangrijke rol spelen. Het zijn niet de gebeurtenissen in je leven die bepalen hoe je je voelt, maar de manier waarop je tegen die gebeurtenissen aankijkt. We gaan kijken naar reële en irreële gedachten en de gevolgen daarvan in je leven.

Transactionele Analyse: Wat je vroeger hebt meegemaakt kan - vaak onbewust - nog een grote rol spelen in hoe jij je nu voelt en waarom je dingen doet. Deze methode helpt je om je eigen gedrag als gevolg van de onbewust vanbinnen vroeger genomen besluiten te analyseren en indien gewenst te veranderen.

Contextuele benadering: Hierin staan we in de brede zin stil bij de relatie tussen jou en je omgeving. Jouw problemen en levensvragen staan niet los van wat generaties lang is doorgegeven en ontvangen. Daarin inzicht krijgen helpt je om beter te begrijpen hoe patronen zijn ontstaan en doorbroken kunnen worden.

Acceptatie en commitment therapie (ACT): Act draait om het maken van keuzes uit het diepst van je hart: waar wil je voor staan? Wat doet er echt toe als je diep in je hart kijkt? De kernwaarden die je hier ontdekt motiveren, sturen en inspireren je om je gedrag te veranderen. Het doel van de ACT is een leven vanuit je hart te leven en tegelijkertijd je pijn te aanvaarden die je tegenkomt in je leven. Je leert te accepteren wat buiten je macht ligt en juist te doen wat je leven verrijkt.

Beeldcommunicatie: Soms is het moeilijk om uiting te geven wat je bij welke situatie voelt. Met o.a. beeldmateriaal, tekenen, verhalen e.d. ben je in staat veel beter zicht te krijgen wat je voelt, verlangt en denkt.

Psycho- educatie: Dit geeft zowel jou, als ook de belangrijke mensen in je omgeving, handvatten, die je meehelpen bij het leren omgaan met de situatie.